Utrustning inom fäktning

Som fäktare behöver du efterhand köpa egen utrustning.


En komplett utrustning består av:

-fäktmask

-fäktjacka

-plastrong (underjacka)

-fäktbyxor

-fäktstrumpor

-skor för inomhusbruk

-fäkthandske

-värja

-kroppskabel


I början lånar du utrustning av klubben. Det du köper först är handske och värja, därefter mask och fäktkläder.

För att förvara all utrusntning kan det också vara bra att köpa en fäktväska.


Vi beställer tillsammans från den tyska fäktproducenten Allstar varje termin. 


Klubben har normalt sett ett lager med värjor, handskar, mask, kroppskablar, reservdelar.


UTRUSTNINGSKRAV VID TRÄNING OCH TÄVLING


Fäktkläder och fäktmask är till för att skydda fäktaren mot skador. För de olika åldersgrupperna finns speciella säkerhetsregler.  Reglerna beskriver vilken utrustning de olika ålderskategorierna ska ha och vilken säkerhetsnivå som gäller.


Det mått som används är Newton, dvs en måttenhet som beskriver hur pass motståndskraftig utrustningen är mot yttre våld. Tumregeln är att i mycket tidiga åldrar duger utrustning märkt med 350N (eller ingen märkning alls) men redan vid ca 13 års ålder börjar kraven på säkerhetsutrustning skärpas. Utöver dessa regler bedömer också det internationella förbundet (FIE) utrustningens kvalitet. Uppfyller utrustningen FIE:s kvalitetsnormer får den märkas med FIE. Denna märkning är ett krav på de flesta tävlingar.


Vi lånar ut utrustningen den första terminen. Därefter är det dags att börja köpa egen utrustning.

Det är lämpligt att börja med att köpa handske, eget vapen och sladd först. Därefter köper du fäktbyxor, fäktjacka, plastrong och mask.Fäktmaskmask

Masker finns i olika Newtontal från 800N till 1600N. För senior-, veteran-, junior-, kadett- samt ungdomsklassen U15 gäller att masken ska ha FIE-märkning med 1600N. Masken ska även ha den nya dubbla kadborrebandet för tävling. För yngre ungdomar finns inga riktlinjer om Newtontal och masken behöver inte vara FIE-märkt, men ska ha ett extra säkerhetsband på baksidan. Detta gäller vid tävlingar. Vid träning ställs inga krav. 

 

Plastrong

Samtliga åldersgrupper ska bära plastrong i samband med tävling och träning.


För senior-, veteran-, junior- och kadettklass gäller på plastrongen FIE-märkning med 800N.


För ungdomar, dvs U13 gäller att antingen plastrongen eller jackan är FIE-märkt med 800N. Detta gäller vid tävlingar. Vi rekommenderar att man köper en 800N-plastrong då den går att köpa i lite större storlek och kan när man går upp i klasserna.

 

Fäktjacka

Även kallad väst. För de som enbart tränar behövs bara en enklare jacka på 350N. För senior-, veteran-, junior- och kadettklass gäller FIE-märkning med 800N vid tävling. För ungdomar U13 och U15 gäller att antingen plastrongen eller jackan är FIE-märkt med 800N. Detta gäller vid tävlingar. 

 

Fäktbyxor

Vid träning i fäktsalen kan det duga med en vanlig träningsoverallsbyxa men vår rekommendation är riktiga fäktbyxor.


För senior-, veteran-, junior- och kadettklass gäller FIE-märkning med 800N på tävling. För U15 behöver vid tävling inte byxorna vara FIE-märkt.

 

  

Bröstskydd

Det är viktigt även för yngre flickor att skydda sig då det ibland händer att hårda stötar delas ut. Bröstskydd är obligatoriskt för flickor från U15. Finns även rakare varianter för pojkar.

 


UTRUSTNINGSKRAV VID TÄVLING


Yngre miniorer (U11)

Mask: ej krav på FIE
Väst: ej krav på FIE
Plastrong: ej krav på FIE
Byxor: ej krav på FIE
Handske: standard
Bröstskydd dam: ej krav
Suspensoar: ej krav

Klinglängd: 0


 Äldre miniorer (U13)

Mask: ej krav på FIE
Väst: västen eller plastrongen ska vara FIE 800N
Plastrong: västen eller plastrongen ska vara FIE 800N
Byxor: ej krav på FIE
Handske: standard
Bröstskydd dam: ej krav
Suspensoar: ej krav
Klinglängd: 2


Ungdom (U15)

Mask: FIE 1600N
Väst: västen eller plastrongen ska vara FIE 800N
Plastrong: västen eller plastrongen ska vara FIE 800N
Byxor: ej krav på FIE
Handske: standard
Bröstskydd dam: krav
Suspensoar: ej krav
Klinglängd: 5


Kadett (U17, junior (U20), senior (20-39) och veteran

Mask: 1600N FIE
Väst: 800N FIE
Plastrong: 800N FIE
Byxor: 800N FIE
Handske: FIE
Bröstskydd dam: krav
Suspensoar: ej krav
Klinglängd: 5


HJÄLP OSS ATT VÄXA, BLI SPONSOR

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.